Meme Kanserinde Beslenme ve Brokoli - Vitafenix
Tüm siparişlerinizde kargo ücretsizdir
Sepetim
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Ara Toplam :
KDV (%1) :
Iskonto :
Kargo :
Toplam :
Sepet
Meme Kanserinde Beslenme ve Brokoli - Vitafenix

05.10.2023


Meme Kanserinde Beslenme ve Brokoli

Brokoli ve brokoli filizleri, yumurtalık, prostat ve kolorektal kanser üzerine pozitif etkileri olduğu düşünülen ve bazıları kanıtlanmış çok sayıda bileşik içerir. Brokoli iyi bir beta-karoten, kolin, folat, kaempferol, çözünür lif, C vitamini ve K vitamini kaynağıdır.

Brokoli ve brokoli filizleri ayrıca benzil izotiyosiyanat (BITC), indol-3-karbinol (I3C) ve bunun metabolik ürünü 3,3'-diindolilmetan (DIM) ve sülforafan dahil olmak üzere kemopreventif izotiyosiyanatların iyi kaynaklarıdır.

Rapini (Brassica rapa ruvo) veya brokoli rabesi, brokoli'ye benzeyen turpgillerden bir sebze olmasına rağmen, yapı olarak şalgamla brokoli'den daha yakından ilişkilidir.

Brokoli ve Meme Kanseri

Brokoli tüketiminin meme kanseri riskinin azalttığı düşünülmektedir. Brokoli'nin apoptozu teşvik ettiği, hücre döngüsü ilerlemesini baskıladığı ve insan meme kanseri hücrelerinin anjiyogenezini inhibe ettiği araştırmalarla gösterilmiştir. Brokoli tüketiminin, meme kanseri tetikleyicisi olan östrojen metaboliti 16alfa-hidroksiestronu azalttığı gösterilmiştir. Yüksek idrar izotiyosiyanat düzeylerinin hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınlarda daha düşük meme kanseri riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Brokolinin içindeki maddelerin meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yararlı etkilerini artırabildiği gösterilmiştir. Brokoli filizleri özellikle antikanser besin maddeleri açısından zengindir. Brokoliyi tüketmeden önce kaynatmak, brokolinin yararlı etkileri ve faydalarını büyük ölçüde azaltabilir.

Epidemiyolojik çalışmalar

Bir dizi çalışması, bir veya daha fazla turpgillerden sebze tüketiminin meme kanseri riskini düşürdüğünü göstermektedir. Örneğin, İtalyan ve İsviçre popülasyonlarını temel alan bir çalışma, turpgillerden sebzeleri haftada en az bir kez tüketen bireylerin, turpgillerden sebzeleri hiç tüketmeyen veya yalnızca ara sıra tüketen bireylere göre %17 daha düşük meme kanseri riskine sahip olduğunu bildirmiştir.


Brokolideki önemli mikro besinler

Brokoli izotiyosiyanatları

İdrardaki izotiyosiyanat düzeylerinin hem mz öncesi hem de mz sonrası kadınlarda daha düşük meme kanseri riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

BITC

BITC'nin hem ER+/PR+ hem de üçlü negatif meme kanseri hücrelerinde hücre ölümüne neden olduğu bulunmuştur. BITC'nin ayrıca meme kanseri kök hücrelerinin kendi kendini yenilemesini engellediği ve HER2+ meme kanserine sahip bir fare modelinde meme tümörü gelişimini azalttığı da gösterilmiştir.

I3C ve onun metabolik ürünü DIM

Çok sayıda çalışma, I3C ve DIM'in çeşitli meme kanseri hücrelerinin büyümesini, çoğalmasını ve migrasyonunu azalttığını bildirmiştir. Örneğin, I3C'nin östrojen reseptörü pozitif (ER+) meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını engellediği gösterilmiştir.

DIM'in yapılan deneyde farelere nakledilen insan meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir. Ayrı bir çalışmada, kanser hücreleri enjekte edilen farelere uygulanan DIM, akciğer metastazı sayısında belirgin bir azalmaya neden olmuştur.

Sülforafan


Sülforafan, brokolinin, özellikle de brokoli filizlerinin tüketilmesinden elde edilen en bol izotiyosiyanattır. Sülforafanın üçlü negatif meme kanseri gelişimini azalttığı gösterilmiştir.

Farelere meme kanseri tümörleri implante edildiği bir deneyde tümörler doğrudan sülforafan ile tedavi edildi. İki hafta boyunca uygulanan günlük sülforafan enjeksiyonunun, ksenograft tümörlerinde kök hücre sayısını %50'den fazla azalttığı gösterildi.

Sülforafanın, insan plazmasında gözlemlenen aralıktaki konsantrasyonlarda hem normal hem de ER+/PR+ meme kanseri hücrelerinde aromatazı inhibe ettiği de gösterilmiştir.

Sülforapanın ayrıca Herceptin'e dirençli HER2+ meme kanserinde de yararlı etkileri araştırmalarda gösterilmiştir.

Beta karoten

Tüm çalışmalar aynı sonuçlara ulaşmasa da, beta-karoten gibi karotenoidleri önemli miktarlarda tüketen kadınların, daha düşük miktarda tüketenlere göre meme kanseri oluşturma ve kanserin tekrarlama riskinin daha düşük olduğu rapor edilmiştir.

İskandinavya'da yapılan bir araştırma, diyetteki (ancak tamamlayıcı olmayan) beta-karotenin menopoz sonrası kadınlarda lobüler meme kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Başka bir araştırma, yüksek beta-karoten alımının, hormon replasman tedavisi (HRT) kullanan menopoz sonrası kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu olduğunu bildirmiştir. Aynı çalışma aynı zamanda diyetteki beta-karotenin nispeten yüksek alkol tüketen menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda meme kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu da göstermektedir.

Folat

Diyetle folat (folik asit değil) alımı, özellikle östrojen reseptör negatif (ER-) tümörleri olan kadınlarda meme kanseri tekrarlama riskinin azalmasıyla ilişkilidir.

Kaempferol

Kaempferol açısından zengin diyetlerin meme kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Kaempferol'ün, kısmen glukoz alımının engellenmesi yoluyla ER+/PR+ meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir. Kaempferol'ün ayrıca fare meme kanseri modelinde hem primer tümör büyümesini hem de akciğer metastazını inhibe ettiği bulunmuştur. Ayrıca kaempferol, çoğu insanın rutin olarak maruz kaldığı ve endokrin bozucu olan antibakteriyel bir kimyasal olan triklosanın kanseri teşvik eden etkilerine karşı da koruma sağlayabilir.

Ek Yorumlar

Brokoli filizleri brokoliye göre çok daha iyi izotiyosiyanat kaynaklarıdır. Brokoli iyi bir beta-karoten, kolin, folat, kaempferol, çözünür lif, C vitamini ve K vitamini kaynağıdır. Bir çalışma, üç günlük brokoli filizlerinin, olgun brokoliye göre yaklaşık 15 kat daha fazla izotiyosiyanat üreten glikozinolat seviyesine sahip olduğunu bildirdi. Brokoli filizlerininin tüketimi diğer bazı filizlerle karşılaştırıldığında genellikle daha güvenlidir.

Çiğ veya hafif pişmiş brokoli tercih edin

İzotiyosiyanatlar, hasarlı bitki hücrelerinden mirozinaz enzimi salındığında glikozinolatlardan elde edilir. Mirosinaz, sağlam bitki hücrelerindeki glukozinolatlardan fiziksel olarak ayrıdır. Turpgillerden bir sebzeyi çiğnemek veya doğramak, mirosinazın, glikozinolatlarını izotiyosiyanatlara dönüştüren reaksiyonu katalize etmesini sağlar. 

İdeal olarak, brokoli ve ilgili bitkiler ya çiğ tüketilmeli ya da doğranmış olarak az miktarda su ile kısa bir süre hafifçe pişirilmelidir.

Benzer şekilde, eğer brokoli mikrodalgada ısıtılıyorsa, fenolik bileşiklerin ve glukozinolatların suya sızmasını en aza indirmek için mikrodalga işlemi mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en az miktarda suyla yapılmalıdır.